Spikeball on Ameerika Ühendriikidest alguse saanud spordimäng. Tegu on kiire ja intensiivse mänguga, kus positsioneerimine, kiire reageerimine ja hea käe-silma koordinatsioon on olulised omadused. Mäng on saanud populaarseks rannas, parkides ja tagaaedades ning seda mängitakse nii vaba aja veetmiseks kui ka ametlikel võistlustel.

Mängu käigus asetatakse Spikeballi võrk maapinnale ning võistkondade liikmed seisavad selle ümber.

Üks võistkond alustab palli võrku servimisega ja vastasvõistkond peab palli vastu võtma ja tagasi võrku lööma. Vastasmängijad võivad oma meeskonnakaaslastega teha kuni kolm puudet (vastuvõtt-tõste-löök), et pall võrku suunata. 

Servimisel on kaks viisi:

  1. maksimaalselt kolme järjestikuse serviga
  2. servija vahetub alles siis, kui vastasmeeskond saab punkti. Kui servija meeskond saab punkti, vahetavad antud tiimi liikmed omavahel kohad ja uus serv läheb juba vastasmeeskonna teisele mängijale.

Mäng jätkub, kuni üks meeskond ei suuda palli reeglitepäraselt võrgust tagasi lüüa. Sellisel juhul teenivad vastased punkti ning alustavad servimist. Võiduks on tarvilik kahe punktiline edu ning mäng kestab 11, 15 või 21 punktini. 

Vigadeks loetakse:

  • pall tabab maad
  • pall lüüakse vastu raami
  • pall veereb põrkamise asemel üle võrgu
  • sama mängija puudutab palli rohkem kui ühe korra
  • mängija püüab või viskab palli selle asemel, et seda lüüa
  • pall põrkab võrgul üle ühe korra

Veel tegevusi

Oled puhkuseks valmis?