Avasta Setomaad

Setomaal on kõik samamoodi nagu Eestis, ent ometi hoopis teisiti. Siinne ala on peaaegu kogu ajaloolise aja kuulunud eri Vene riikide koosseisu. Sellest tulenevalt on setod õigeusklikud ning väga tähtsal kohal on kirikud, tsässonad ja kirikupühad.

Omamoodi on see, et kiriku/tsässonapühal minnakse haudadele sööma ja seejärel algab pidu, mida Setomaal nimetatakse kirmaseks. Setodel on oma laulutraditsioon – seto leelo, mis erineb tugevasti eestlaste regilaulust. Seto toitki on peaaegu sama mis Eestis, kuid ometi teistmoodi, olgu see valmistamisviis, koostisosade kombineerimine või serveering.

Setomaa on kogu aeg olnud piiripealne ala – Lääne ja Ida kultuuri ja kiriku piiril – ning just seetõttu on siin kujunenud üks omamoodi rahvakild, kes pole ei see ega too – setod!

Avastamist väärt kogemused...

Meremäe vaatetorn

Meremäe vaatetorn asub Meremäe küla ja Vastseliina linnuse vahel Meremäe mäel (204 m ü.m.p).

Ilusa ilmaga võib tornist näha Petseri kloostri kirikute kupleid. Avar vaade Setomaa põldudele ja metsadele on hämmastavalt kaunis igal aastaajal, sõltumata ilmast.

Miikse Jaanikivi ja Silmaallikas

Miikse Jaanikivi on muistne ohvripaik. Ristiusuga koos tuli legend Pühast Jaanist, kes olla kivil istunud, andes kivile nõnda pühaduse. Usutakse, et kui haige koht vastu kivi panna, saab see terveks.

Kivi lähedal voolab Silmaallikas, millel usutakse samuti raviv toime olevat. Tänini käiakse nn vanal jaanipäeval allika ja kivi juures end ravimas ja tuuakse ohvriannina allikasse münte.

Vastseliina piiskopilinnuse varemed

Vastseliina piiskopilinnus on üks 30st avastamist väärivast paigast Lõuna- Eestis, mis on tähistatud National Geographic'u kollase aknaga.

Keskajal oli linnus kuulus palverännu sihtpunkt: paavst Innocentius VI käsul said linnusekabeli imettegevat risti näinud palverändurid 1 aasta ja 40 päevase patukaristuse kustutuse.

Piusa jõe ürgoru matkarada

Rada algab Vastseliina Piiskopilinnuse varemete juurest ja kulgeb mööda Piusa jõe ürgorgu Lindora külani Võru-Obinitsa maanteel.

Peale kenade paljandite näeb rajal mitut vana veskikohta. Rada on varustatud puidust suunavate viitadega.