VENTILATSIOONISEADMETELE TEOSTATAVAD HOOLDUSTÖÖD

Kui soovite objektipõhist hinda nt. agregaadi hooldus 2 korda aastas või 4 korda jne siis tutvuks iga objektiga eraldi. NB! Meie kaudu saab ka kogu ventilatsioonihoolduseks vajaminevaid kulumaterjale (filtrid, rihmad jne) eraldi hinnapakkumise alusel.


Seadmetele teostatavad korralised hooldustööd:

 • Välisõhurestide kontroll ja puhastus;
 • Õhuhaardekambrite ja -kanalite puhastus (vastavalt eraldi kokkuleppel kliendiga);
 • Seadme klappide kontroll ja puhastus;
 • Segamissõlmede, sh täiturmootorite toimimise kontroll ja hooldus;
 • Ventilatsiooni seadmete seesmine ja väline puhastus;
 • Filtrite mustumise kontroll ja vahetuse vajaduse väljaselgitamine;
 • Filtrite vahetus (vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Uute filtrite hankimine (vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Kasutatud filtrite jm teenusega seotud jäätmete utiliseerimine ning nõuetekohane käitlemine;
 • Külmakaitseseadmete kontroll ja seadistamine;
 • Soojavahetite kontroll, (puhastus vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Mõõteosade, andurite korrasoleku kontroll, hooldus ja seadistamine;
 • Tööparameetrite kontroll ja seadistamine Automaatikasüsteemide (sh programmkellade) kontroll, hooldus ja seadistamine;
 • Elektrisüsteemide, sh nende ühenduste kontroll ja hooldus Niisutite kontroll, hooldus ja seadistamine (puhastus vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Kuivatite kontroll, hooldus ja seadistamine (puhastus vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Osoonikihti kahandavate ainete lekete kontroll ja tuvastamine;
 • Külmaine koguse kontroll, (lisamine vastavalt vajadusele);
 • Glükoolilahuse koguse ja külmumispunkti kontroll;
 • Ventilaatoriosade kontroll, hooldus, seadistamine (määrimine vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Rihmade pingutamine, joondamine, (vahetus vastavalt vajadusele);
 • Hooldus- ja remondimaterjalide vajaduse ning koguse väljaselgitamine ning esitamine tellijale;
 • Kõikide vajalike toimingute tegemine, kaasaarvatud seadmetega seotud süsteemide (sh ka hooneautomaatika) kontrollimine, korrastamine ja seadistamine, mis on vajalikud ventilatsiooniseadmete efektiivseks ja pikaajaliseks töötamiseks ning avariide ennetamiseks;
 • Ventilatsioonisüsteemide rikete ja häirete kõrvaldamine va filtrite vahetus;
 • (Ventilatsioonisüsteemide häälestamine, tasakaalustamine ja mõõdistamine eraldi kokkuleppel tellijaga);
 • (Ventilatsioonikanalite puhastamine eraldi kokkuleppel tellijaga).

LISAKS TEOSTAME ÕHUKANALITE PUHASTUST KOOS AKTI VÄLJASTAMISEGA PÄÄSTEAMETILE!

 

KSV Ekspert OÜ müüdavad filtrid on testitud vastavalt kehtivatele Euroopa nõuetele EN779:2002 direktiivi kohaselt.

Meie koostööpartneriteks on väga pikka aega olnud Euroopa juhtivad filtermaterjalide tootjad ja müüjad , kelle pika tootearenduse ja parendamise kogemustele toetudes saame oma klientidele pakkuda parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Meie kauba valikusse kuuluvad kottfiltrid Efibag, paneel- või kassettfiltrid PanelS, bakterioloogilised filtrid Hepa ja Ulpa.