KSV Ekspert OÜ on loodud 2006 aastal ning meie peamine tegevus on konditsioneeride, soojuspumpade ning ventilatsioonisüsteemide hooldus - paigaldus ja ventilatsioonipuhastus. Lisaks teostame ka õhukanalitest tolmusisalduse mõõtmist ning inspekteerimist spetsiaalse robotkaameraga.

Lisaks omame kaubamärki kliimakaubamaja.ee, mis on eratarbijatele suunatud ning on väga laialdase valikuga kliimaseadmete salong Lõunakeskuses kus on ainult kvaliteetseid kodukliimaseadmeid. Esindatud on Daikin ja Mitsubishi Electric õhk-õhk soojuspumbad. Daikin, Thermia ja MITSUBISHI õhk-vesi soojuspumbad. Thermia maasoojuspumbad. MIDEA ja ALPIC AIR konditsioneerid ning väga lai valik erinevaid STADLER FORM õhupuhasteid, soojuskiirgureid, ionisaatoreid ja niisuteid.

Müügijärgne teenindus mängib olulist rolli toote/lahenduse tarneprotsessis – seetõttu on meil loodud eraldiseisev hooldusosakond, mis vastutab vajalike varuosade kiire tarne ning seadmete õigeaegse hoolduse ja remondi eest. Hästi varustatud ning koolitatud hooldusspetsialistid ning enamuse varuosade kohene kättesaadavus Tallinna kesklaost garanteerivad kindlustunde ning kliendirahulolu. Hooldusosakonna töötajatel on pikaajaline töökogemus tehnosüsteemide valdkonnas ning III ja IV astme külmamehaaniku eriala kutsetunnistused.


Meie missiooniks
on olla kiire reageerimisega ning professionaalse teenindusega kliendi rahulolu tagav ettevõte.

Meie visioon on olla parim omal alal.

Meie suurimaks väärtuseks on meie töötajad. Nad on osalenud mitmetel seadmete tootjate poolt korraldatatud koolitustel kui ka TTÜ poolt korraldatud soojuspumba täiendõppe kursustel ning oskavad alati abiks olla kliendi soove rahuldava lahenduste valikul. Lisaks on meie töötajad sertifitseeritud nii TTÜ (Tunnistus NR-017865) kui ka Eesti Külmaliidu (EKL-i sertifikaat NR-00035; NR-076037; NR-076036) ja Eesti Soojuspumbaliidu poolt (ESPEL-i sertifikaat NR-019;NR-046).

Registreeringud ja load:

KSV Ekspert OÜ majandustegevuse registreeringud:
Käitlemisluba KSV Ekspert FKKL323358.pdf
Ettevõtte majandustegevuse registreeringud
Foka register
Keskkonnaameti Foka register: vaata järgi, kellel on luba jahutus-, kliimaseadmete, soojuspumpadega seotud toiminguteks.

Kutsetunnistused:ISO-9001-ettevttest-lehele

Kristo Pihlamäe - Külmamehaanik, tase 4
Kristo Pihlamäe - Kütte- ja jahutussüsteemide hooldaja
Kristo Pihlamäe - Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4
Peeter Tiirmaa - Külmamehaanik, tase 4
Raido Randoja - Külmamehaanik, tase 4
Raido Randoja - Kütte- ja jahutussüsteemide hooldaja
Raido Randoja - Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4
Raido Randoja - Jahutussüstemide ehitamine tööjuht, tase 5
Raido Randoja - Küttesüsteemide ehitamine tööjuht, tase 5
Ronald Kool - Kütte- ja jahutussüsteemide hooldaja
Ronald Kool - Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4
Ronald Kool - Külmamehaanik, tase 4
Priit Puiestee - Külmamehaanik, tase 4
Timo Thal - Mehhatroonik, tase 4

Liikmelisus:
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Soojuspumba Liit
MTÜ Eesti Külmaliit

 

JUHTPÕHIMÕTTED

KSV Ekspert OÜ omab ISO 9001:2015 juhtimistandardi sertifikaati. Meie eesmärgiks on tagada klientide ja ettevõtte rahulolu kliimaseadmete müügi ja hooldusteenuse osutamisel, kindlustamaks ettevõtte kasumlikkust ja usaldusväärsust. Oma tegevuses lähtume ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest. Ettevõttes rakendatud juhtpõhimõtted on:

 • oma tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, standartitest ja heast ehitustavast;
 • selge, lihtne, kiire ja juriidiliselt korrektne asjaajamine;
 • kvaliteedi jälgimine ja tagamine igas tööprotsessis;
 • pidev kliendi soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamine ja analüüs, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
 • kliendile kokkulepitud ajal, lepingukohase ning vigadeta töö üleandmine;
 • valime oma koostööpartneriteks usaldusväärsed ettevõtted;
 • ettevõtte töötajatele turvaline ja ohutu töökeskkonna võimaldamine ning ohutuse tagamiseks sobivate töövahendite hankimine;
 • töötajate teadlikkuse ja kompetentsi tõstmine läbi koolituste;
 • ettevõtte kohustus juhtimissüsteemi pidevaks parendamiseks ja täiustamiseks.

 

 

 

Garantii ja maksetingimusedKONDITSIONEERID / ÕHKSOOJUSPUMBAD / MAAKÜTE / ÕHK-VESI

Esimene makse kõigi seadmete eest vahetult enne seadmete paigaldamist ettemaksuna arve alusel.
Paigalduse alustamise eeltingimuseks on seadmete eest esitatud arve laekumine KSV Ekspert OÜ arveldusarvele.
Teine makse pärast paigaldamist paigaldustööde eest ja üleandmis akti koostamist arve alusel 2 päeva jooksul.
Garantii: vastavalt tootjale 2 või 3 aastat.

Garantiikohustuse tekke eelduseks on Toote nõuetekohane paigaldus ja õige kasutamine.

Garantiikohustuse sisu:

 • Toote mittetöötava Osa või tehasedefekti väljaselgitamine kuulub Toote paigaldanud ettevõtte kompetentsi;
 • Garantiikohustus hõlmab üksnes garantii korras välja vahetamisele kuuluvat mitte­töötavat Osa (varuosa).
 • Garantiikohustuse puhul asendab Müüja mitte­töötava Osa enda kulul lühima võimaliku aja jooksul;
 • Õigusaktidest tulenevalt või muul moel ettenähtud garantiid, tingimused ja muud sätted välistatakse, välja arvatud sellised, mida ei ole võimalik välistada õigusaktidest tulenevatel põhjustel;
 • Kahtluse korral, et Toode on paigaldatud mittevastavuses paigaldusjuhendiga või on esinenud muud garantiikohustust välistavad asjaolud, jätab Müüja garantiijuhtumi korral endale õiguse teostada kontrolli mittetöötava Toote/Osa üle.

Garantiikohustuste alla ei kuulu:

 • Loomulik kulumine;
 • Ebaõige paigaldamine või kui Toodet paigaldas vastavat kutsekvalifikatsiooni mitte omav isik või tehti seda tema vastutusel;
 • Ostjapoolne hooletus või ebapiisav järelevalve või hooldus;
 • Äike või mõni muu loodusnähtus (force majeure);
 • Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil;
 • Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat kutsekvalifikatsiooni;
 • Ostja on iseseisvalt Toodet täiendanud või modifitseerinud;
 • Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
 • Voolukõikumine (ala – või ülepinge);

 

Garantii menetlemise aluseks on korrektselt täidetud reklamatsioonileht.
Kõik väljavahetatud Tooted või Tooteosad on Müüja omand ja kuuluvad tagastamisele Müüjale.


Kuni kõigi arvete maksmiseni on kõik paigaldatud seadmed KSV Ekspert OÜ omand, ning tellija peab tagama meie esindajatel juurdepääsu seadmetele.